Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence

- vedení peněžního deníku včetně knihy pohledávek a závazků

- vedení evidence investičního i drobného hmotného a nehmotného majetku

- zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání

- pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení

- zpracování účetní závěrky, přehledu hospodaření

- zpracování daňového přiznání a příloh s tím souvisejících

- rekonstrukce daňové evidence

- zastupování na úřadech

Klíčové služby: Vedení daňové evidence Praha, Vedení účetnictví Praha, Zpracování účetnictví Praha.

Daňová přiznání

Cena

Legenda

- přiznání k DPH

1000,- Kč

- dodatečné přiznání k DPH

500,- Kč

- přiznání k dani z příjmu práv. osob

6500,- Kč

včetně povinných příloh

- přiznání k dani z příjmu fyz. osob

800,- Kč

- přiznání k dani z příjmu fyz. osob- účetnictví

1000,- Kč

včetně příloh

- přehled na OSSZ

500,- Kč

- přehled na zdravotní pojišťovnu

500,- Kč

- přiznání k silniční dani

500,- Kč

- přiznání k dani z nemovitosti

500,- Kč

- přiznání k dani z převodu nemovitosti

500,- Kč

- přiznání k dani darovací

500,- Kč

Do you need more informations?

Do not hesitate to contact us. We will be glad to take care of you.

Contact
Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Accept   Reject   More information